Let op je woorden,
want iemand zal er akkoord mee gaan.
Liezi

zondag 29 oktober 2017

Reciproke Inhibitie

:Fire Dragon:Drukwerk:logo's & plaatjes:Dao Lu logo:Dao Lu Zwart op Wit.pdfReciproke Inhibitie
Een goede manier om niet aan een roze olifant te denken, is om aan een groene olifant te denken; of aan een roze My Little Pony, dat werkt ook. Het probleem van de roze olifant zit hem namelijk in het 'niet-denken'. Denken is een handeling en dus 'aanwezig'.  Een niet-handeling is een niet-aanwezigheid en voor onze hersenen eigenlijk een onmogelijk begrip. Het 'niet-' is stiekum toch steeds gerelateerd aan het 'wel-' en daarmee staat de roze olifant weer in de hoek van de kamer.

Hetzelfde geldt voor ont-spannen, oftewel ophouden met aanspannen. Als je aan een rekstok hangt is ontspannen nog wel logisch omdat je zo hard moet werken om te blijven hangen, dat als je ook maar even 'verslapt' (niet-spant) je onmiddellijk naar beneden zakt en je spieren dus loslaten. Als de inspanning echter niet heel zwaar is omdat je er aan gewend bent, zoals je lichaamshouding of je bekende bewegingspatronen, is het niet-spannen veel minder vanzelfsprekend.
Als het al lukt om de spiertonus te verminderen leidt dat tot enig verlies van controle over de beweging omdat oude en bekende bewegingspaden worden verlaten. Verlies van controle is een beproefde manier, diep verankerd in ons instinct, om gespannen te raken.

Reciproke Inhibitie is een medisch begrip; als een spiergroep wordt aangespannen, en dus verkort, dan ontspant en verlengt automatisch de tegenoverliggende spiergroep (de antagonist). Reciproke Inhibitie betekent wederzijdse remming. Als de ene kant actief is, is de andere kant geremd en daardoor niet actief. Als je gas geeft moet je eerst de rempedaal loslaten, daarom bedien je die pedalen in de auto ook met dezelfde voet.

De psychologie gebruikt de term Reciproke Inhibitie in een iets ruimere zin: als je ontspant, kun je niet tegelijkertijd bang (gespannen) zijn. Dus ontspanning werkt remmend op angst. Door mensen te leren hun spieren te ontspannen wordt via de 'omweg' van Reciproke Inhibitie hun angst verminderd, zonder direct aandacht te besteden aan de angst. Daarmee is de roze olifant  verdwenen.

In DaoLu gebruiken we Reciproke Inhibitie om te ontspannen. Spieren spannen aan als ze daartoe geprikkeld worden vanuit het (centrale)zenuwstelsel. Voelen gaat ook via je zenuwstelsel maar dan de andere kant op; prikkels vanuit je zintuigen worden vervoerd naar je rug en hersenen.  Door intens en aandachtig de sensaties waar te nemen die vanuit je lichaam naar je centrale zenuwstelsel stromen, lijkt het erop dat de omgekeerde stroom, richting de spieren, juist wordt geremd. Zo inhibeert voelen aanspannen.

Je zou het een vorm van decentralisatie van zenuwactiviteit kunnen noemen. Door het lichaam aandachtig waar te nemen maar verder 'met rust te laten', vindt het zijn eigen weg naar een dynamisch evenwicht. Dit geldt niet alleen voor de spieren en pezen, maar ook andere systemen in ons lichaam worden door Reciproke Inhibitie voortdurend naar een ideale middenpositie gedirigeerd. Temperatuur, chemische huishouding, vervoer van energie, bouw en afvalstoffen enz.

Ook ons denken en handelen kunnen in principe geheel door Reciproke Inhibitie worden aangestuurd zolang we ook die processen maar met rust laten. Door tijd te nemen en oplettend aandacht te besteden aan de enorme 'lifestream' van informatie vanuit je lichaam worden ideeën, plannen, verwachtingen en oordelen voortdurend bijgewerkt met nieuwe informatie waardoor ze 'zacht' en adaptief blijven.
Als je je hele lichaam gebruikt om waar te nemen is dat alsof je eerst door de brievenbus naar buiten hebt gekeken en vervolgens niet alleen de deur helemaal open zet, maar ook naar buiten stapt om omringd te worden door de wereld.

Dit zou overweldigend kunnen zijn, maar gelukkig werkt het trainingsproces volgens dezelfde principes om een ideaal evenwicht te behouden. Laagje voor laagje leren we via Dao Lu om harde, niet adaptieve lichaamsgebieden, ideeën en acties te verzachten om een kalme, open lichaamshouding en levenshouding te ontwikkelen.

Vanuit die houding en attitude kun je je verbinden met anderen en met de buitenwereld, aangezien je dan nog steeds de beschikking hebt over al je eigenschappen en al je informatiestromen. Je blijft dus adaptief en streeft automatisch naar harmonie, de optimale middenpositie.
Zo wordt ook je gedrag bepaald door Reciproke Inhibitie. Zolang je de volledige verbinding open houdt met al je bronnen, en dat doe je gewoon door te voelen, zullen extremen automatisch worden getemperd met hun tegendeel en zullen tekorten automatisch worden aangevuld door hun tegendeel. Door jezelf toe te vertrouwen aan die balancerende processen kun je je geheel vrij voelen in je denken voelen en doen en zijn opgelegde beperkingen niet nodig.

Als adaptief zijn je leidraad is, ontstaat vanzelf de 'wishion' van Dao Lu:

Calm down
Open up
Connect
Dissolve Conflict
Harmonise
©Dao Lu, oktober 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten