Let op je woorden,
want iemand zal er akkoord mee gaan.
Liezi

maandag 14 juli 2014

Pezen

Misschien wel de oudst opgetekende Chi Kung oefening heet 'wassen van het beenmerg en veranderen van de pezen'. In de NRC van 12 en 13 juli staat dat jarenlang regelmatig hardlopen ook bij ouderen leidt tot pezen die dikker en sterker zijn en een dichtere structuur hebben dan die van mensen, ook als ze veel jonger zijn, die niet of weinig hardlopen (Age, 5 juli, online). Sterke, gezonde pezen worden geassocieerd met gezondheid. Klachten die met de ouderdom komen zijn bij de hardlopers veel minder aanwezig. Sterke pezen bepalen de kracht van je bewegingsapparaat, maar ook zeggen ook iets over de toestand van je chemische huishouding. Pezen reageren veel langzamer op training dan spieren, maar blijven ook veel langer intact dan spiermassa. De conditie van je bindweefsel, waar je pezen onderdeel van uitmaken, is een belangrijke doelstelling van Dao Lu. De pezen geven de veerkracht aan zowel je lichaam als aan je geest, meer dan spieren dat doen. Ten eerste is peesmateriaal vele malen sterker dan spiermateriaal*, maar ook ervaren we pezen als 'passief' als behorend tot 'wie we zijn' net als onze botten, terwijl spieren, omdat we ze kunnen aansturen, meer geassocieerd worden met 'wat we hebben en wat we kunnen'. Niet voor niets is het kweken van grote spierbundels veel populairder dan het trainen van sterke pezen.
Een ander interessant onderzoek toont aan dat oefeningen met aandacht moeten worden gedaan. Als je voelt wat je doet, heb je veel minder belasting en herhalingen nodig voor het zelfde resultaat**.
Dus, als ik even kort door de bocht mag gaan: stevige, gezonde pezen kun je verkrijgen door een langdurig proces van trainen en is sterk gerelateerd aan algehele gezondheid, als je met veel aandacht traint hebt je met minder fysieke inspanning en herhaling het zelfde resultaat. Een stapje verder: sterke pezen worden geassocieerd met algehele gezondheid, áls je gezond bent, zijn je pezen dat ook. Dus omgekeerd: áls je een training doet waardoor je pezen gezond en sterk worden, dan zal je hele lichaam, in de loop van dat proces, dat ook worden. En zo is de cirkel weer rond. Doe de merg schoonmaak en de pezen verandering!
*J.E. Gordon, Krachten in Evenwicht, 1987, Aramith uitgevers
**ik kon het bronartikel zo snel niet vinden, volgt nog...

Buitenkant en binnenkant

Zo, weer even uurtje gevochten met de buitenkant. Hoe Bloggen werkt, hoe je je paginaatje moet vormgeven... Het gaat natuurlijk vooral om de binnenkant, de 'content' (teiltje), maar voor je het weet ben je alleen maar bezig met de buitenkant, ken je dat? In het Normale Leven? Het trainen van Dao Lu (Chi Kung, Tai Chi Chuan en Lu Kung Fu) is niet anders. Je moet er even door heen, maar dan heb je ook wat: content! Want je hebt pas content als jij dat bent! Dao Lu (Chi Kung, Tai Chi en Lu Kung Fu) is bedoeld om jezelf schoon te maken, je lichaam sterk en soepel, je zenuwstelsel kalm en dus je bewustzijn helder. Het bijzondere van Dao Lu is dat de buitenkant volledig synchroon gaat lopen met je binnenkant. Natuurlijk zijn er meer vormen van menselijke activiteit die dit als ideaal hebben maar nergens is dit proces van 'syncen' zo verfijnd en zo consequent doorgevoerd. Bij Dao Lu is het synchroniseren een voortdurende feedback loop die zichzelf versterkt en geen extern doel lijkt te hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Tai Chi vaak wordt gezien als een paradijsvogel, mooi misschien, maar totaal zinloos in het Echte Leven. Je kunt er niks mee, al wordt je er misschien rustig van. Pas na jaren intensief trainen begin je je buitenkant meer en meer te verbinden met je binnenkant, of andersom raakt je binnenkant verbonden met je buitenkant. Deze verbinding geeft integriteit en innerlijke kracht. Je gedrag, je denken en voelen komen meer en meer op één lijn te liggen en komen meer en meer binnen het bereik van je lichamelijke mogelijkheden. Je gaat jezelf meer en meer ervaren als één geheel en dat voelt goed. Dat voelt rustig en tegelijkertijd allert en aanwezig. Als je gewend raakt aan die sensatie van heelheid en harmonie zul je geneigd zijn je handelen zo af te stemmen dat die toestand van harmonie behouden blijft.

Eindelijk begonnen

Vanaf m'n achtste was ik voortdurend bezig met de vraag 'hoe goed te handelen?' Natuurlijk bleken er geen vaste antwoorden, maar gelukkig waren er wel vaste principes. Principes van de 'natuurlijke weg', zoals die worden bezongen in de Lao Zi en de Chuang Zi. Dezelfde principes ontdekte ik in m'n werk als GZ-psycholoog en m'n levenslange studie van krijgskunst, vanaf m'n negende, waarvan de laatste zestien jaar fulltime beroepsmatig.

Na 9/11 kwam de reactie van Amerika...zo logisch, zo voorspelbaar, maar zo verschrikkelijk. Strategisch gezien een grote vergissing die uiteindelijk zou leiden tot onnoemelijk veel leed en schade en misschien wel het begin van wat het einde zou kunnen blijken te zijn van Amerika als 'wereldleider'.
Dat wilde ik toen schrijven, dertien jaar geleden, maar ik durfde niet, had geen vorm, geen platform.
Wel werd me duidelijk hoe zeer de zachte weg afweek van de weg zoals die zo vaak in het dagelijkse leven wordt gekozen en hoe extreem destructief dat is. Amerika had moeten rouwen. Dat had ik toen willen zeggen... Maar ja, wie ben ik. Makkelijk praten. Hoe kan ik weten wat goed is voor een ander en hoe kan ik er voor zorgen dat iemand anders dat doet waarvan ik vind dat het goed is? Beide vragen moet ik natuurlijk beantwoorden met: dat kan ik niet. En gelukkig maar. Maar zoals bijna ieder ander voel ik pijn als ik pijn zie bij anderen en voel ik dan de drang om te handelen. Om harmonie na te streven en leed en onrecht tegen te gaan. Een manier van handelen zou kunnen zijn: 
Use it! Use it! (en dan uitgesproken zoals Wesley Snipes dat doet in Blade III).
Gebruik de pijn om je eigen integriteit op te bouwen (niet om vampiers te gaan doden). Je integriteit is een in het lichaam verankerde toestand van lichamelijke en geestelijke harmonie, een ontspannen toestand waarin al de aspecten van wat je bent tot hun recht komen. Die toestand zou je aangeboren kunnen noemen, maar vraagt training en onderhoud omdat je groeit en verandert en ook je relatie met de buitenwereld voortdurend in beweging is. Je kunt de wereld niet (direct) veranderen (zonder brokken te maken en dus je integriteit te verliezen) dus gebruik je empathie om jezelf te trainen. Verhelder je integriteit en maak deze sterker zodat je meer buffer hebt voor de impact van het leven. Als je meer buffer hebt zul je minder snel mee doen aan de vaak voor de hand liggende weg van het vechten. Zo help je indirect en in het klein mee aan een betere wereld. 

Soms moet je jezelf beschermen en soms is het daarbij onvermijdelijk een ander pijn te doen, te beschadigen of uit te schakelen. Dao Lu is een methode om op een integere manier om te gaan met anderen, ook als er sprake is van conflicten, dreiging of geweld.
Dao Lu is een trainingsmethode van zowel je lichaam als je denken, als je emotionele huishouding. Je ontwikkelt noodzakelijke lichamelijke vaardigheden die invloed hebben op hoe je denkt en voelt. Voelen is de sleutel aangezien je daarmee je zintuigen traint om situaties helder in te schatten. Zintuigen geven je informatie over jezelf en je lichamelijke en geestelijke toestand en over de buitenwereld d.i. de mensen met wie je te maken hebt.
Voelen kan alleen als je ontspannen bent. Je kunt pas werkelijk ontspannen als je lichaam op een natuurlijke manier is uitgelijnd. Ontspanning en uitlijning vormen je structuur, waarover ik nog veel zal gaan schrijven.

Om terug te komen op m'n vraag 'wat is goed handelen?' Zou ik nu willen stellen dat, als je aanneemt dat we gevoelig zijn voor andermans leed, we zo moeten handelen dat we voortdurend onze natuurlijke ontspannen toestand dienen te handhaven. Zo creëren we harmonie in ons zelf en kunnen we passend reageren op anderen.