Let op je woorden,
want iemand zal er akkoord mee gaan.
Liezi

vrijdag 21 september 2018

Barbapapa HD

Barbapapa HD
Een Barbapapa kan elke vorm aannemen die het wil en vervolgens weer terug keren naar een amorfe mensfiguur. Vormloosheid is het hoogste doel van Daoisme, want als je vormloos bent, ben je optimaal adaptief en zul je lang overleven. Vormloos zijn is ook heel vrij; als je vormloos bent, zit je niet vast en kun je nog alle kanten op. Als je helemaal vormloos bent, valt ook je identiteit weg, je ervaart jezelf niet langer als iets of iemand, je bént alleen nog maar. Als je alleen nog maar bent, heeft veel in het leven geen betekenis meer. Werkelijk vormloos zijn betekent echter niet dat niets er meer toe doet, je kunt alleen onmogelijk bepalen wat het je doet voordat het er eenmaal is. Zodra iets er is, voel je wat het met je doet en vervolgens merk je hoe je reageert. 

Water is het veel gebruikte voorbeeld van iets dat vormloos is en dus iedere vorm kan aannemen, afhankelijk van de omstandigheden. Water kun je in iedere vorm gieten maar als je het samenperst vormt het een bol en is het bijzonder sterk. Die eigenschappen van vloeistof zoeken we in onze training; vloeien, stromen, adaptief zijn, maar bijzonder compact en sterk als de druk toeneemt. 
In het ideale geval heb je al je 'vloeistof' in één kamer zodat al je eigenschappen en al je bronnen voortdurend beschikbaar zijn. Daarvoor moet er 'vrij verkeer' zijn van binnen,  dan blijf je steeds onverdeeld. Integriteit, je ongeschonden toestand, is een afgeleide hiervan. Als je heel bent ben je integer. 

Push Hands, Tui Sau, is een mooie oefening om vanuit de bal te leren vloeien in een vorm zoals an, chi, peng en lu (duw, druk, afweer en wegrollen).  We leren ons hele lichaam achter één contactpunt te plaatsen en met ons hele lichaam één gecoördineerde beweging te maken in één heldere richting. Dit is noodzakelijk om onze eigen kern te ervaren en die van de ander te raken. De bolletjes van de Dao Lu Communicatietheorie geven dat proces schematisch weer. Helder zijn, mikken, voelen wat je doet en voelen wat er op je af komt en daarop als één geheel, vloeiend te reageren zijn basale en noodzakelijke vaardigheden om op een natuurlijke manier te leren reageren met zowel oog voor de omstandigheden als voor je eigen eenheid.

Bij Chi Sau gaan we een stap verder en trainen we ons adaptatievermogen als Barbapapa HD. We staan nu frontaal tegenover elkaar, nog dichterbij dan bij Push Hands en daardoor komen er snellere, hoekiger en vooral tegengestelde krachten op je af. Je leert nu om complexe situaties te herleiden tot je kern. Door ze te herleiden tot je kern ontleed je complexe krachten in eenvoudige componenten en relateer je die aan jezelf zodat het hoofddoel, je integriteit bewaren, in zicht blijft. Als je heel kunt blijven, laat je jezelf raken door de ander en raak je daarmee met je kern ook de ander. Hiermee raak je de ander ook in zijn lichamelijke kern; diens balans wordt aangesproken. Dus ook al handelt de ander hard, onverwacht en verdeeld, jij behandelt de ander nog steeds als één geheel. Je beschermt jezelf zo tegen de verdeeldheid van de ander en brengt weer eenheid. Je kunt dit doen door het lichaam als één geheel langs je te laten gaan zoals in push hands, of door een nieuw contact punt te zoeken op de centreline terwijl je de 'harde uitsteeksels'  ontwijkt of afdekt, of, en dit is een hoger niveau, door via de contactpunten die de ander je aanreikt diens kern te vinden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten