Let op je woorden,
want iemand zal er akkoord mee gaan.
Liezi

dinsdag 18 juli 2017

Ontstaan van de Dao Lu Flow Drill

Ontstaan van de Dao Lu Flow Drill

Tai Chi is een relatief jonge krijgskunst die revolutionair genoemd kan worden omdat het de zachtheid en plooibaarheid van het daoïsme als uitgangspunt neemt. Toch liggen de wortels van Tai Chi in de harde stijlen zoals Shaolin waarvan allerlei bloemrijke rudimenten in de 108 Vorm zijn terug te vinden. Yang Cheng Fu vereenvoudigde en 'verzachtte' Tai Chi door meer consequent de daoïstische principes door te voeren in de vorm. Het uiteindelijke doel van Tai Chi is, net als van het daoïsme, om vormloos te worden; geheel adaptief aan de voortdurend wisselende omstandigheden van binnen in jezelf en van de wereld buiten je. Krijgskunst als levenskunst zou je dan kunnen zeggen. Tai Chi is uiterst complex en subtiel en doet daarmee, meer dan enig andere methode, recht aan het complexe en subtiele van het leven. 

Vroeger lieten Tai Chi meesters als erfenis aan volgende generaties korte teksten na met hun kennis en inzichten. Deze klassieken zijn vaak ondoorgrondelijk en geven soms pas na decennia trainen hun geheimen prijs aan nieuwe Tai Chi beoefenaars. Dit komt deels door de complexiteit en subtiliteit van Tai Chi, maar ook doordat kennis over fysieke en mentale aspecten van de mens geleidelijk aan groeien en dat de nog vage gebieden in de tussentijd worden opgevuld met aannames die afhankelijk zijn van de cultuur van een bepaalde plaats en periode.

De Dao De Jing, als geen ander boek, is in staat om universele levensprincipes te verwoorden door te spreken op een abstractieniveau dat culturele verschillen van plaats en periode overstijgt. Daarmee is het boek een zeer geslaagde methodische benadering van het uiterst complexe en subtiele. Door de Dao De Jing te lezen, worden de klassieke Tai Chi teksten helder.

Een andere krijgskunst die een geheel aparte plek inneemt is Wing Chun. Waar oude stijlen vaak gebaseerd zijn op het bestuderen van dierenbewegingen is Wing Chun een uitgesproken mensenstijl. Er is op een methodische manier gekeken naar het menselijk lichaam en de menselijke geest en van daaruit zijn een trainingsmethodiek en een vechtstrategie ontwikkeld. Dit leidde tot, op het eerste gezicht, niet-intuïtieve bewegingen die echter bijzonder effectief bleken te zijn. De Wing Chun vormen zijn symmetrisch, onderdelen kunnen zo vaak als gewenst herhaald worden binnen het kader van de vormen, en de vormen bouwen geleidelijk op van eenvoudig naar complex en van matig belastend naar hoogbelastend. Op den duur neigen de bewegingen echter wat mechanisch te worden en zijn ze niet zo adaptief als die van Tai Chi. De 'filosofische onderbouwing' van Wing Chun is, opmerkelijk genoeg, een tekst uit het confucianisme: De Weg van het Midden. Deze tekst, hoewel neigend naar het daoïsme, is van een ander abstractieniveau dan de Dao De Jing en heeft een stringenter effect dat kan worden rerelateerd aan het wat verstarrende effect op het lichaam van de Wing Chun trainingsmethode.
                 
Zhineng Chi Kung is een nog jongere, heel effectieve trainingsmethode waarin ook op meer methodische wijze dan voorheen Chi Kung wordt beoefend. Niet-effectieve bewegingen zijn weggesneden en bruikbare bewegingen worden vaker herhaald in gongtraining. De herhaling van een beweging is zeer effectief, maar de aard van de bewegingen van Zhineng Chi Kung geeft uiteindelijk, net als bij Wing Chun, een wat verstarrend effect en de vormen beperken op den duur de ontwikkeling van de beoefenaar. Kennelijk heeft een methodische en analytische trainingsbenadering een gunstig effect op prestaties, net als in de moderne sportwereld, maar kan zo'n methodische benadering leiden tot verstarring waarmee de spontaniteit en natuurlijkheid kan worden verstoord, zoals ook in de sport regelmatig gebeurt.
                 
Dao Lu is een trainingsmethode, gebaseerd op moderne kennis van het menselijke lichaam-geest geheel. Om methodisch te kunnen trainen én recht te doen aan het complexe en subtiele, trainen we in de Dao Lu Flow Drill bewegingen op een hoger abstractieniveau door natuurkundige concepten te gebruiken als Slinger, Golf, Spiraal en Bal. Binnen het kader van de vorm ben je vrij zo vaak te herhalen als je wilt en kun je in de Flow Drill 2.0 geleidelijk de belasting en complexiteit opvoeren. Door het hoge abstractieniveau van de bewegingen blijven lichaam en geest voortdurend verbonden en blijft het natuurlijke, subtiele en complexe behouden.

                                                                                                                                                                                    ©Dao Lu juli 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten